AVG

AVG Verklaring

BELANGRIJKE veranderingen in de privacywetgeving
 
Met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht is sinds 25 mei 2018 moeten we erop toezien dat u zich kunt vinden in de manier waarop we met u communiceren. We hebben nu verschillende categorieën* die de basis vormen van onze cliëntencommunicatie dus we kunnen nauwkeurig afstemmen wat we u wel en niet sturen.

Legitieme bedrijfsbelangen

  • Vaccinatieherinneringen
  • Herinneringen voor een parasietenbehandeling
  • Afspraakherinneringen
  • Herinneringen voor een gezondheidscheck
  • Herinneringen in het kader van het Dier en Zorg Plan
  • Beoordelingen en onderzoeken
Deze categorieën beschouwen we als 'legitieme bedrijfsbelangen'. Dit betekent dat we vinden dat deze zeer belangrijk zijn bij het leveren van de best mogelijke zorg aan u en uw huisdier.

Marketingcategorieën

  • Advies over de praktijk/huisdierverzorging
  • Aanbiedingen en acties
Via deze 'marketingcategorieën' krijgt u de nieuwste aanbiedingen en acties met betrekking tot uw huisdier en de praktijk. Voor ieder van de bovenstaande categorieën kunt u ervoor kiezen om via sms, e-mail of brief (of een combinatie van alle drie), of helemaal niet benaderd te worden.
Hoe kan ik mijn communicatie-instellingen beoordelen en wijzigen? Voor vragen over uw communicatie-instellingen kunt u contact opnemen met de administratie van de praktijk (persoonlijk of telefonisch), zij zullen deze dan meteen aanpassen. Indien u in de toekomst van gedachten verandert kunnen we deze instellingen opnieuw wijzigen. *Categorieën zijn gebaseerd op onze meest voorkomende categorieën en kunnen per individuele praktijk variëren. Vraag bij de administratie om meer informatie.