Vogels

De groep van speciale dieren krijgen bij ons een speciale plaats, dat verdienen ze! Wij hebben ruime ervaring met de zogenaamde "eerstelijns zorg" van vogels. Mocht uw dier specialistische zorg nodig hebben, dan zorgen wij voor verwijzing naar de beste vogelspecialisten. 

Het houden van vogels is een prachtige liefhebberij. Wie geniet er nu niet van het vrolijke gekwetter van een kanarie of de mooie kleuren van een papegaai.

Er zijn wel 10.000 verschillende soorten vogels. Al deze vogels stellen verschillende eisen aan hun leefomgeving, voeding en verzorging.

Grofweg kun je de vogelsoorten onderverdelen in 11 groepen. Duiven, hoenderachtigen, kraanvogelachtigen, papegaaiachtigen, struisvogelachtigen, roofvogels, uilen, fruiteters, insecteneters, watervogels en zangvogels. Vooral de vorm van de snavel zegt iets over de leefwijze en de voeding van de vogels. Zo hebben zaadeters een kegelvormige snavel terwijl roofvogels een haakvormige snavel hebben.

Omdat er zoveel verschillende vogels zijn, die allemaal verschillende eisen stellen aan hun leefomgeving, voeding en verzorging, is het beslist niet eenvoudig om een vogel goed te houden. Ook zijn veel vogels bijzonder stress gevoelig en dit leidt nogal eens tot zieke dieren. Tot slot kunnen zieke vogels héél lang verbergen dat ze ziek zijn, zodat een vogel met verschijnselen vaak al in levensgevaar verkeert.

Wij richten ons met name op  papegaaiachtigen, ook wel de kromsnavels genoemd. Deze groep bestaat uit zo’n 350 verschillende, vaak bontgekleurde vogels. Ze zijn bijzonder intelligent, kunnen trucjes leren en sommige vogels kunnen zelfs een paar woorden praten. Juist die intelligentie maakt dat de kromsnavels niet de gemakkelijkste huisdieren zijn. Ze hebben veel aandacht, afwisseling en opvoeding nodig. Als hier niet aan voldaan wordt kan het dier zich gaan vervelen en hierdoor allerlei gedragsproblemen ontwikkelen, zoals krijsen, agressief gedrag, zichzelf kaalplukken en alles slopen wat in de kooi hangt. Vrijwel alle papegaaien en parkieten zijn van nature groepsdieren.