Verwarming

De verwarming van het terrarium kan plaatsvinden van opzij met behulp van warmtematjes of verwarmingskabels en van bovenaf door middel van verlichting, eventueel aangevuld met warmtelampen. Verwarming van bovenaf is het meest natuurlijk en verdient daarom de voorkeur. Als gekozen wordt voor verwarming van opzij moet ook altijd een warmtebron van bovenaf beschikbaar zijn zodat het dier kan “zonnebaden”. Verwarming van onderaf moet worden afgeraden omdat deze onnatuurlijk is en tot gezondheidsklachten kan leiden. Bovendien graven veel dieren die verkoeling zoeken zich vaak in.