Huisvesting

Bij huisvesting voor reptielen onderscheiden we eigenlijk 4 typen terraria. Zo kun je een woestijn, tropisch, gematigd of moeras (paludarium) terrarium inrichten. Verschillen in deze terraria zijn onder andere temperatuur, lichtintensiteit, luchtvochtigheid en daglengte.

Elke type terrariumdier heeft een type terrarium nodig dat het dichtst bij hun natuurlijke leefomgeving staat.

Een woestijnterrarium of steppeterrarium kenmerkt zich door veel licht en is relatief droog. De nacht temperatuur kan in deze bakken vaak aanzienlijk lager zijn dan de dag temperatuur.

In een gematigd terrarium, ook wel Zuid-Europa terrarium, wordt ook rekening gehouden met de seizoenen.

Een tropisch terrarium of regenwoudterrarium kenmerkt zich door een weelderige plantengroei, hoge luchtvochtigheid en een min of meer constante temperatuur.

Een Paludarium is ook een tropisch regenwoud terrarium, maar met meer water. In deze bakken kunnen ook amfibieën gehuisvest worden of zelfs in combinatie met vissen gehouden worden.